Vragen Martial Arts Center

Vragen? – Lees dit eerst!
De antwoorden ken je eigenlijk al want het merendeel staat in je lidmaatschapsovereenkomst.
De tekst is voor de leesbaarheid zo kort en zakelijk mogelijk gehouden.

Lees deze pagina’s door en het zal je zeer waarschijnlijk duidelijk worden.
Pas dan e-mailen.

Vragen over het Lidmaatschap

Lidmaatschap en Contributie

HET LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

 1. De contributie die je maandelijks betaald betreft enkel het lidmaatschap van de Nederlandse Wing Chun Federatie.
 2. De trainingen zijn gratis voor leden van de Nederlandse Wing Chun Federatie.
 3. Als je nooit komt trainen ben je nog steed lid.
 4. Zolang je lid bent betaal je contributie.
 5. De contributie staat los van het aantal gevolgde lessen.
 6. Dit staat allemaal duidelijk in de lidmaatschapsovereenkomst die je met de Nederlandse Wing Chun Federatie bent aangegaan.
 7. Je hebt getekend dat je het hier mee eens bent.
 8. Download hier de pdf van de Woei Dim van 13 maart 2017
Het Lidmaatschap Beëindigen - (Alleen Wing Chun leden ingeschreven voor september 2019)

Je lidmaatschapsovereenkomst beëindigen doe je zoals we in de lidmaatschapsovereenkomst hebben afgesproken zelf. Dit heeft voor ons beiden grote voordelen.

 1.  Er is nooit onduidelijkheid of de opzegging wel of niet ontvangen is.
 2. Met de email heb je het bewijs wanneer je het verzoek om uitgeschreven te worden hebt gedaan.
 3. Je weet precies wanneer de uitschrijving zal plaats vinden.
 4. Je weet precies hoeveel contributie je nog moet betalen.
 5. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Volg de volgende vier eenvoudige stappen:

 1. Log in op de ledensite:  leden.site
  Username: je e-mail adres, zoals bij onze administratie bekend is.
  Password: De laatste 4 cijfers van je bank rekeningnummer
 2. Ga in het menu naar Lidmaatschap/opzeggen.
  Vul hier alles volledig in en verstuur het formulier.
 3. Je krijgt nu een nieuwe pagina te zien.
  Druk hier op “Beëindig aub mijn Lidmaatschapsovereenkomst”
 4. Je krijgt weer een nieuwe pagina te zien met de voorlopige datum dat je lidmaatschap wordt beëindigt.
  Als deze datum niet klopt krijg je binnen 5 werkdagen een e-mail met de juiste datum.
Het Lidmaatschap Beëindigen per Uitschrijf Formulier

Beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst met de NWCF kan alleen met het daarvoor bestemde beëindigingsformulier.
Dit formulier kan net zoals het inschrijfformulier alleen ingevuld worden bij de leraar op de les. Niet per telefoon, email, mondeling
of per post. Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een handtekening van een leraar worden in behandeling genomen. Opzegging dient minimaal één maand voor het verstrijken van de expiratiedatum door de leerling zelf (ouder/voogd bij minderjarigen) te geschieden.
Vragen over contributieachterstanden of over het beëindigen van de lidmaatschapsovereenkomst worden alleen per mail beantwoord.
Hierna ontvangt men een e-mail met de datum waarop de lidmaatschapsovereenkomst wordt beëindigd.

Klopt de Datum voor mijn Uitschrijving?

De lidmaatschapsovereenkomst, die in zes maandelijkse termijnen wordt afbetaald, wordt aangegaan
voor een periode van zes maanden en wordt behoudens opzegging telkens stilzwijgend met zes maanden verlengd.

Waarom geldt de Wet van Dam niet?

GELDT DE WET VAN DAM OOK VOOR DE Nederlandse Wing Chun Federatie?
De Wet Van Dam geldt niet voor het lidmaatschap van de Nederlandse Wing Chun Federatie.

Dit omdat de Nederlandse Wing Chun Federatie (als vereniging) zelf kan bepalen hoe lang men lid is en hoe er wordt verlengd.

Het lidmaatschap van de Nederlandse Wing Chun Federatie kan dus alleen conform de lidmaatschapsovereenkomst
opgezegd worden, en daarbij mag men per jaar stilzwijgend verlengen.

De Wet van Dam geldt voor sportscholen in de zin van Fitness scholen.

Vragen over de Contributie

Als de Contributie inning Mislukt

Als de contributie inning niet lukt wordt er een email naar je gestuurd ter kennisgeving.
Je krijgt zolang je niet betaald hebt wekelijks een herinnering en binnen dezelfde maand een aanmaning.

BETALEN KAN ALLEEN VIA DE IDEAL LINK
Dit heeft grote voordelen. Bestaat de link dan heb je niet betaald.
Bestaat de iDeal link van de maand die je dient te betalen niet meer, dan heb je al betaald of is het ter inning aangeboden aan de Gerechtsdeurwaarder.
Verwarring of er wel of niet betaald is, of dat je teveel of te weinig hebt betaald, is hiermee uitgesloten.

Uitstel van betaling
Uitstel van betaling is alleen mogelijk binnen de maand waarop de contributie verschuldigd is.

Waarom Betaal ik € 5,- extra als de inning van de Contributie Storneert

DIT IS ONGEACHT DE REDEN
De contributie inning geschiedt altijd via een maandelijkse automatische incasso.
Bij betaling via de automatische incasso geniet men een korting van € 5,- per maand.

De contributie bedraagt na deze korting € 40,- per maand voor de reguliere Wing Chun trainingen en € 30,- per maand voor de overige trainingen.

Na stornering of betaling op elk andere wijze, ongeacht de reden, vervalt de korting en betaal je de standaard contributie ad. € 45,- per maand voor de reguliere Wing Chun trainingen en € 35,- voor de overige trainingen.

Uitstel van Betaling

Uitstel van betaling is alleen mogelijk binnen de maand waarop de contributie verschuldigd is.
Waarom niet langer? Dat is al langer!
We hebben in de overeenkomt afgesproken dat je een achterstand na kennisgeving binnen 7 dagen zou betalen.

Ik ben het er niet mee eens en Betaal Niet

WAT ALS IK DE CONTRIBUTIE NIET BETAAL?
Na 30 Dagen
Indien er niet binnen dertig dagen betaald is zal de Gerechtsdeurwaarder buitengerechtelijke incassokosten in rekening moeten brengen. Je achterstand wordt verhoogd met € 40,- buiten gerechtelijke incassokosten plus 21% BTW à € 8,40. Er komt dus € 48,40 bovenop je contributieachterstand.

Stap 2
Weer dertig dagen later zal deze indien je niet mee werkt gaan dagvaarden.
Ook hier komen extra kosten bij.

Stap 3
Nu mag je het de rechter uit gaan leggen. De extra kosten hiervan lopen enorm op. Dit moet je niet willen en is ook helemaal niet nodig. Gewoon je afspraken na komen zoals wij en de andere leerlingen dat ook doen en niet je trainingsmaatjes ervoor op laten draaien. Wel zo sportief, vind je niet?

Waarom moet ik betalen als ik de trainingen niet meer volg?

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van zes maanden en wordt behoudens opzegging telkens stilzwijgend verlengd.
Het volgen van geen enkele of meerdere trainingen heeft geen enkele invloed op de hoogte van de contributie of de duur van de overeenkomst.

De trainingen zijn feitelijk gratis.
Of je deze volgt of niet is geheel je eigen keuze, maar heeft niets met de afbetaling in de vorm van de contributie te maken.
Je hebt er voor getekend dat je het hier mee eens bent!

Gerechtsdeurwaarder Slagman

WAAROM MOET IK MET VRAGEN OVER CONTRIBUTIE ACHTERSTAND NAAR GERECHTSDEURWAARDER SLAGMAN?
Als je de contributie niet op tijd betaalt neemt Gerechtsdeurwaarder Slagman het na 31 dagen over.
Hier zijn incassokosten aan verbonden die geheel voor jouw rekening komen.